KÖRENS HISTORIA

Det hela började 1994

Lesley Brown jobbade som kantor i Karlskoga församling och kände ett behov av förnyelse i musikutbudet. Karlskoga gospelkör bildades och mycket snart var man ett 40-tal medlemmar. De första åren framträdde kören regelbundet i olika sammanhang inom kyrkan, men efterhand så började man även söka sig alltmera utanför de kyrkliga väggarna. Kören har genom åren anordnat ett stort antal konserter och även samarbetat med en rad gästartister. LaGaylia Frazier, Andreas Weise, Daniel Lindström, Roger Pontare, Triple and Touch för att bara nämna några. Mestadels så håller sig kören i Karlskoga med omnejd, men en turné till gospelns hemland USA har det faktiskt också blivit. Kören har också vid ett tillfälle medverkat i P4:s julkonsert.

2012 lämnade kören Svenska kyrkan och blev en fristående ideell förening med främsta syftet att sprida gospelmusiken och även att verka för medlemmarnas musikaliska utveckling. Kören är fortfarande helt fristående men har ett samarbete med Rävåskyrkan i Karlskoga, där kören repeterar och medverkar vid någon gudstjänst varje termin.

Idag består Karlskoga Gospel av ett drygt 20-tal medlemmar och sedan början av 2018 så repeteras kören av den mycket välkände gospelprofilen Joakim Arenius från Örebro. Kören har alltid varit känd för att beröra sin publik och trots att den 2019 firade sitt 25-årsjubileum så är kören vitalare än någonsin. Vi ser fram mot många fantastiska möten med vår publik under många år framåt!