KARLSKOGA GOSPEL

1994 -- 2021

Kören har upphört. Vi hänvisar istället till Gospel Journey på Facebook.