Styrelsen för Karlskoga Gospel utsågs vid årsmötet 2017 och består av:

Björn Sjöberg, ordförande
Lesley Brown, musikalisk ledare
Danny Boström, sekreterare (Johanna Sjödahl ersättare, hösten 2016-vt2018)
Johanna Sjödahl, kassör
Kristina Bergfalk, Sven Enqvist, Rune Robertsson, ledamot